02.01.2008
Agnieszka Muszka

Partnerstwo Lokalne Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Gryfów Śląski

Partnerstwo Lokalne Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Gryfów Śląski

 21.12.2007 r. doszło do podpisania porozumienia o nazwie „Partnerstwo Lokalne Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Gryfów Śląski”.  

Pod dokumentem podpisali się: burmistrz Olgierd Poniźnik, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń – Anna Kosztowna (Forum Szans), Monika Ignaciuk (Mrowisko), Mariusz Dragan (Awantura); Wojciech Malczewski (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna), Mieczysław Gnach (Szkolny Klub Europejski), Iwona Grzelczak (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych).


Porozumienie Partnerskie jest wynikiem wielu rozmów i spotkań animacyjnych jakie poprzedziły podpisanie deklaracji utworzenia Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Gryfów Śląski. W czasie warsztatów zostały wypracowane pomysły projektów, uznanych za niezbędne do wdrożenia (przy wspólnym zaangażowaniu się wszystkich uczestników warsztatów). Partnerzy zdecydowali się na zawarcie partnerstwa lokalnego, porozumienia o współpracy na rzecz realizacji wspólnie wypracowanych pomysłów, jak również dla współdziałania na rzecz rozwoju miasta oraz kapitału ludzkiego, animowania i aktywizacji społeczności lokalnej. W myśl porozumienia partnerzy deklarują  inicjowanie i wspieranie wszelkich działań przyczyniających się do szeroko pojętego rozwoju lokalnego gminy.


Porozumienie jest dobrowolne i jest wyrazem chęci współdziałania i podejmowania różnych przedsięwzięć na rzecz członków stowarzyszeń jaki i społeczności lokalnej. Dokument nie nakłada obowiązku współdziałania i realizowania wszystkich przedsięwzięć razem z partnerami porozumienia, a jedynie wskazuje płaszczyzny i  możliwości ewentualnej współpracy. Porozumienie jest dowodem współpracy zdeklarowanych podmiotów i  będzie dodatkowym atutem w przyszłości w momencie ubiegania się o środki UE. Partnerstwo lokalne bazuje na współpracy różnych podmiotów, gdzie partnerami są lokalne organizacje pozarządowe, przedstawiciele jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, przedstawiciele placówek edukacyjnych oraz społecznie odpowiedzialni obywatele.


Zaletami partnerstwa są m.in.: łatwiejszy dostęp do zasobów (ludzi, czasu, pieniędzy), możliwość wzmocnienia własnej skuteczności poprzez wspólne działanie, eliminacja dublowania zadań, uzyskanie większego rozgłosu czy łatwość pozyskania szerszego poparcia podczas wykonywania zadań.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty