05.12.2016
Agnieszka Muszka

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2017r.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2017r.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski głasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski z zakresu: kultury fizycznej, sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i ochrony zdrowia.

zarządzenie

ogłoszenie

wzór oferty


Drukuj/generuj pdf

Na skróty