25.10.2013
Agnieszka Muszka

Otwarcie z przytupem

Otwarcie z przytupem

Mieszkańcy Ubocza i Rząsin oraz Wolbromowa mają się z czego cieszyć. 11 października br. dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej, liczącego w sumie ponad 10 km długości

Swojej dumy i radości nie kryli uczestnicy wydarzenia, które w historii tych podgryfowskich wsi z pewnością zapisze się bardzo dobrze. W spotkaniu, które odbyło się tuż przy świetlicy wiejskiej w Uboczu, uczestniczyli przedstawiciele powiatu lwóweckiego oraz gminy i miasta Gryfów Śl. Wśród znamienitych osobistości oprócz prowadzącego wydarzenie burmistrza Olgierda Poniźnika znalazł się m.in. starosta lwówecki Józef St. Mrówka wraz ze swoimi współpracownikami, kierownik Zarządu Dróg Powiatowych we Lwówku Śl. Marek Makowski, a także sekretarz  gminy i miasta Jerzy Andrzejczak, radni na czele z radnym powiatowym Danielem Koko oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Robertem Skrzypkiem, sołtysi Ubocza i Rząsin – Marzena Herdzik i Stanisław Czajewicz oraz dzieci ze szkół podstawowych w Uboczu i Rząsinach wraz ze swymi opiekunami i dyrektorami Anną Pląskowską i Tadeuszem Deptułą.

Nowa droga w Uboczu i Rząsinach to nie lada osiągnięcie. 10 km 180 metrów długości, koszt 2.265.364,62 zł, z czego 80 proc. środków pochodziło z funduszy powodziowych. Na wspomnianej drodze wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna, pobocza, rowy odwadniające oraz 180 zjazdów. Wykonawcą tego zadania było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze odbudowa jednego z mostów, co było nie lada wyczynem. Jak zgodnie mówią władze powiatu lwóweckiego i gminy Gryfów Śl. – tak długiego odcinka jeszcze nie remontowano i to tym bardziej cieszy. Starosta lwówecki Józef Mrówka jednak wspomniał przy tym, że tak naprawdę było to możliwe właściwie tylko dzięki powodzi, która dwukrotnie nawiedziła ten region powiatu. I jest to swego rodzaju paradoks, który w ostatecznym rozrachunku przyniósł pozytywne skutki.

Aby droga mogła służyć ludziom i by było na niej bezpiecznie, poświęcenia dokonał proboszcz parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Rząsinach ks. Krzysztof Żmigrodzki.

Po uroczystym przecięciu sierpem specjalnie przygotowanego na tę okazję wieńca i otwarciu traktu przyszedł czas na występ dzieci z Ubocza, Rząsin i Wolbromowa, które zaprezentowały ludowy repertuar. Następnie burmistrz wraz z sołtysami podziękował wykonawcom i zarządcom drogi. Całość zwieńczył obiad, dodając wszystkiemu swojskiego, ludowego kolorytu.

(ADG)

Drukuj/generuj pdf

Na skróty