05.05.2020
Paweł Cerkanowicz

Otwarcie Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012 „

Otwarcie Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012 „

Otwarcie Kompleksu Boisk Sportowych

„Moje Boisko ORLIK 2012 „

w Gryfowie Śląskim, przy Szkole Podstawowej nr 2

im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej, ul. Uczniowska 11,

od 06 maja 2020 r.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie ograniczenia funkcjonowania infrastruktury sportowej i rekreacyjnej ustalam następujące zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych

„Moje Boisko ORLIK 2012 „:

 1. Maksymalna liczba osób przebywających i korzystających z jednego boiska wynosi 6 osób – w tym opiekunowie dzieci poniżej 13 roku życia.
 2. W przypadku korzystania z boiska do gier zespołowych, wykorzystywanego jako kort tenisowy- maksymalna liczba osób wynosi 4 osoby.
 3. Z liczby 6 osób wyłącza się osoby stanowiące obsługę boiska.
 4. Osoby korzystające z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012 ” zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa:
 • zachowania dystansu społecznego,
 • zasłaniania twarzy do momentu dotarcia na dany obiekt sportowy i po jego opuszczeniu.
 • zgłaszanie do osoby wyznaczonej przez zarządcę -osób wchodzących, a w razie wątpliwości, co do ich tożsamości, okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
 • przestrzegania poleceń wydawanych przez osoby nadzorujące,
 • obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystania z osobistego sprzętu treningowego.
 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” wprowadza się zakaz korzystania z:
 • szatni,
 • węzła sanitarnego (poza WC).
 1. Czas korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012 ” wynosi 45 minut i rozpoczyna się o pełnej godzinie.
 2. Po każdej grupie następuje dezynfekcja urządzeń i instalacji, dotyczy także piłek.
 3. Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012″ dostępny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 15.30-19.30, w soboty w godz. 15.00-19.00 i w niedziele w godz. 10.00-14.00.

 

Powyższe zasady obowiązują od 06 maja 2020 r. do odwołania i muszą być bezwzględnie respektowane przez wszystkich użytkowników.

 

Liczba osób wchodzących na obiekt oraz przestrzeganie wytycznych będą weryfikowane!

 

Anna Pląskowska

Dyrektor Szkoły

Drukuj/generuj pdf

Na skróty