28.11.2014
Agnieszka Muszka

Oto gdzie wylądowały stare meble

Oto gdzie wylądowały stare  meble

a powinny ….. do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42 (teren Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej). Punkt jest prowadzony od poniedziałku do czwartku w godz. od 8,00 do 12,00 i w piątki od 14,00 do 18,00.

Pragniemy Państwu przypomnieć, co to jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany w skrócie PSZOK .

Jest to miejsce zbiórki odpadów, łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne, które ze względu na rodzaj, wymiar lub formę , nie mieszczą się do śmietnika na śmieci , bądź nie powinny tam trafić. Są to m.in. krzesła, szafki, stoły, szafy, dywany, materace itp. Należy pamiętać, że oprócz gabarytów bardzo ważny jest rodzaj odpadów, który jest wyrzucany. Również ze względu na ten podział nie wolno wyrzucać wszystkiego na śmietnik (sprzęt elektroniczny, RTV itp).

Frakcje odpadów gromadzonych selektywnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów:

– metal,

– odpady budowlane i rozbiórkowe,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– baterie i akumulatory,

– odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowych,

– zużyte opony,

– odpady zielone,

– szkło,

– plastik,

Przeterminowane leki zbierane są, do specjalnie przeznaczonych w tym celu pojemników, we wszystkich gryfowskich aptekach.

Powyższy punkt został utworzony i działa od 1 września 2013 r.

Krystyna Samborska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty