24.02.2009
Agnieszka Muszka

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów

Przypomina się wszystkim użytkownikom wieczystym o obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, wynikającym z art. 71 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
Opłaty wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim nr 77 1020 2124 0000 8402 00110106 lub w kasie tutejszego urzędu.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty