14.01.2019
Agnieszka Muszka

Opłaty 2019 – zezwolenia alkoholowe

Opłaty 2019 – zezwolenia alkoholowe

I N F O R M A C J A

dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W dniu 31 stycznia 2019 roku upływa termin:

  1. Złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w 2018 roku,
  2. Opłacenia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku;

Druk do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1 (w tych samych miejscach można złożyć oświadczenia) :

  1. Sekretariat Urzędu – pok. Nr 9
  2. Urząd Stanu Cywilnego – pok. nr  18

Ponadto druk można pobrać ze strony  internetowej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski Gryfów Śląski : www.gryfow.pl  (druki do pobrania) .

W/w opłatę można uregulować w kasie Urzędu ( parter ratusza) lub przelewem na rachunek Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

 

Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nie zapłaci I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia 2019 roku, będzie miał możliwość dopełnienia tego obowiązku w ciągu kolejnych 30 dni ( najpóźniej do 2 marca 2019 roku) pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 30% opłaty należnej.

Nie złożenie oświadczenia oraz zapłaty I raty za korzystanie z zezwoleń wraz z wymaganą dodatkową opłatą po kolejnym 30 dniowym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.

Wszelkich dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Krystyna Samborska – Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ( pok. nr 18- II piętro) lub nr telefonu : 75 78 13 403.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty