24.02.2014
Agnieszka Muszka

Ogólne zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości

Ogólne zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z § 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski właściciele nieruchomości zapewniają ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach wyodrębnionych, dostępnych dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości , do którego jest możliwy dojazd pojazdu do transportu odpadów.

W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca, w którym znajdują się urządzenia (pojemniki na odpady), należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości.

Za utrzymanie czystości pojemników i miejsc ich usytuowania odpowiadają właściciele nieruchomości.
Uprzejmie informuję, że na terenie naszych sołectw  odbyła się akcja zbierania zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych  ( sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).

Wywozem nie były objęte gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne.
Wielu mieszkańców naszych sołectw skorzystało z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanym terminie wrzucili je do specjalnie na ten okres ustawionych kontenerów.

Na terenie miasta Gryfowa Śląskiego zostanie również przeprowadzona zbiórka gabarytów, która wstępnie przewidziana jest na I dekadę miesiąca kwietnia 2014 r. O szczegółach poinformujemy Państwa w najbliższym czasie. Wszelkich informacji na ten temat będzie można uzyskać od pracowników Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śl. – pok. nr 3;  tel. 75 7812952; 75 7811267  oraz poprzez ogłoszenia  na stronach internetowych: www.gryfow.pl  a także na  łamach kolejnego numeru Kuriera Gryfowskiego.

Krystyna Samborska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty