21.07.2011
Agnieszka Muszka

Ogłoszono Stan Alarmowy

Ogłoszono Stan Alarmowy

Uprzejmie informuję, że dziś (21 lipca 2011r.) o godz 10:00 ogłosiłem stan alarmu powodziowego w Gminie i Mieście Gryfów Śląski i od tej chwili – aż do odwołania – pełnione są całodobowe dyżury Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w pokoju nr 1 na parterze Ratusza (pomieszczenia po byłym Banku). tel. 75 78 11 417

 

tel. 75 78 11 417

 

 

Burmistz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

 

 

 

DECYZJA Nr 1/2011

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

z dnia 21 lipca 2011 roku

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

 

Na podstawie art.31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z intensywnymi opadami deszczu i aktualną sytuacją hydrologiczną na terenie Gminy Gryfów Śląski

 

ogłaszam

ALARM PRZECIWPOWODZIOWY

OD GODZ. 10:00 DNIA 21 LIPCA 2011 ROKU

na obszarze Miasta i Gminy

Gryfów Śląski

 

Otrzymują:

1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lwówku Śląskim.

2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubaniu.

3. Urzędy sąsiednich gmin.

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim.

5. Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim.

6. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim.

7. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Lwówku Śląskim.

8. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Lwówku Śląskim.

9. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.

10. TAURON Ekoenergia sp. z. o. o. Jelenia Góra

Drukuj/generuj pdf

Na skróty