12.05.2022
Paweł Cerkanowicz

OGŁOSZENIE podziału środków na realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej w 2022 roku.

OGŁOSZENIE podziału środków na realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej w 2022 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, po zapoznaniu się z opinią zespołu powołanego do opiniowania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zarządzeniem nr 45/2022 z dnia 06 maja 2022 r., przyznał dofinansowanie do realizacji zadania publicznego przez następujących wnioskodawców w wysokości:

Tabelka z z podziałem środków

Drukuj/generuj pdf

Na skróty