01.12.2017
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2018. 

dokumenty do pobrania


Drukuj/generuj pdf

Na skróty