15.10.2015
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie o sesji

Ogłoszenie o sesji

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY
GRYFÓW ŚLĄSKI
INFORMUJE MIESZKAŃCÓW
 że w dniu 20 października 2015 roku o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
ODBĘDZIE SIĘ
SESJA RADY MIEJSKIEJ
GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
TEMATEM OBRAD BĘDZIE:
1. Prezentacja ogólnych założeń PROW 2014 – 2020 oraz analizy SWOT obszaru Stowarzyszenia Lokalnej
Grupy Działania Partnerstwo Izerskie.
2. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim. 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 (-) Robert Skrzypek 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY

GRYFÓW ŚLĄSKI

INFORMUJE MIESZKAŃCÓW 

że w dniu 20 października 2015 roku o godz. 10.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

ODBĘDZIE SIĘ

SESJA RADY MIEJSKIEJ

GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

TEMATEM OBRAD BĘDZIE:

1. Prezentacja ogólnych założeń PROW 2014 – 2020 oraz analizy SWOT obszaru Stowarzyszenia LokalnejGrupy Działania Partnerstwo Izerskie.

2. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim. 

                                      PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 

                                                (-) Robert Skrzypek 


Drukuj/generuj pdf

Na skróty