13.05.2016
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a 
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i popularyzacja „ Biegu Gryfitów”.
W dniu 12 maja 2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim  wpłynęła oferta złożona przez Gminny Szkolny Związek Sportowy, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu,  pt. Organizacja i popularyzacja „ Biegu Gryfitów”.
 Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji  Publicznej, na stronie internetowej www.gryfow.pl oraz na tablicach Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można składać pisemnie:
– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim (w godzinach:
pon. 8:00 – 17:00, wt.- czw. 7:30–15:30, pi. 7:30 – 14:30),
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@gryfow.pl
oraz
– listownie na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
Ul. Rynek 1
59-620 Gryfów Śląski
do dnia 19.05.2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i popularyzacja „ Biegu Gryfitów”. W dniu 12 maja 2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim wpłynęła oferta złożona przez Gminny Szkolny Związek Sportowy, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, pt. Organizacja i popularyzacja „ Biegu Gryfitów”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji  Publicznej, na stronie internetowej www.gryfow.pl oraz na tablicach Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi można składać pisemnie:– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim (w godzinach:pon. 8:00 – 17:00, wt.- czw. 7:30–15:30, pi. 7:30 – 14:30),– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@gryfow.pl oraz  listownie na adres:Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim,ul. Rynek 159-620 Gryfów Śląskido dnia 19.05.2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Wniosek w http://bip.gryfow.pl w zakładce aktualności.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty