12.06.2018
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty – art. 19 a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty – art. 19 a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Zakup karetki sanitarno-transportowej przeznaczonej na potrzeby Pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim ogłoszenie i wniosek


Drukuj/generuj pdf

Na skróty