18.04.2012
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Gmina Gryfów Śląski wydzierżawi teren parku przy. ul. Parkowej w Gryfowie Śląskim pod działalność rekreacyjną – park „linowy”. Powierzchnia działki wynosi 1,6002ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określono, że jest możliwość zagospodarowania terenu poprzez urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

 

Ukształtowanie terenu oraz duża ilość drzew odpowiadają tego typu działalności.

Park zlokalizowany jest blisko centrum miasta z dogodnym połączeniem z drogą krajową nr 30 Jelenia Góra-Zgorzelec.

Podłączenie energii i innych mediów jest we własnym zakresie dzierżawcy.

Drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem przy montażu i użytkowaniu urządzeń linowych.

 

W powyższej sprawie wszelkich informacji udziela

 pani Sylwia Nowosielska – inspektor ds. gospodarki gruntami

w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim tel.757811266.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Olgierd Poniźnik

 

 

 

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty