05.12.2016
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

PLANOWANE  POSIEDZENIA
RADY  MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
W MIESIĄCU  GRUDNIU  2016 r.

6 grudnia 2016 r. ( wtorek )    godz. 14.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego  

7 grudnia 2016 r. ( środa )    godz. 13.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

9 grudnia 2016 r. ( piątek )   godz. 10.00 –  wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej  

Tematem posiedzeń komisji będzie wypracowanie opinii i wniosków do projektu budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski na 2017 rok oraz zaopiniowanie projektów uchwał.

28 grudnia 2016r. ( środa )  godz. 10.00 –   Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Tematem obrad będzie  uchwalenie budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski na 2017 rok


Drukuj/generuj pdf

Na skróty