09.09.2016
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

RADA MIEJSKA GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI INFORMUJE MIESZKAŃCÓW
że w dniu 13 września 2016 roku o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE  POSIEDZENIE
KOMISJI  STAŁYCH  RADY MIEJSKIEJ
GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

Tematem  posiedzenia  będzie :
1.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu GiM Gryfów Śl. za I półrocze 2016r.
2.    Zaopiniowanie projektów uchwał
3.    Sprawy różne


Drukuj/generuj pdf

Na skróty