30.05.2016
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Gryfów Śląski, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Gryfów Śląski, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.)

http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/325969/ogloszenie


Drukuj/generuj pdf

Na skróty