02.03.2015
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Burmistrz  Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że  rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 19 stycznia 2015 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 5/2015  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowei podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia [240.46 KB]

Drukuj/generuj pdf

Na skróty