19.01.2015
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, w 2015 roku, z zakresu: kultury fizycznej, sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Treść zarządzenia [160.26 KB]
Wzór oferty [91.5 KB]

Drukuj/generuj pdf

Na skróty