22.03.2013
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie, o którym mowa w art. 19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2010r. Nr. 234 poz 1536 z późn. zmianami).

Ogłoszenie do pobrania: http://bip.gryfow.pl/files/sites/3085/wiadomosci/197884/files/oferta_do_umig_2013_rok_cz_ii.pdf

Drukuj/generuj pdf

Na skróty