18.11.2016
Agnieszka Muszka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenia o naborze

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2016 – Zakładanie działalności gospodarczych

Nr ogłoszenia o naborze: 2/2016 – Rozwój działalności gospodarczych

Nr ogłoszenia o naborze: 3/2016 – Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

Nr ogłoszenia o naborze: 4/2016 – Rewitalizacja lokalnych zasobów

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2016/G – Grantu : Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej: podnoszenie aktywności społecznej podmiotów życia społecznego (doposażenie działalności zespołów folklorystycznych, sportowych, lokalnych itp.)

Drukuj/generuj pdf

Na skróty