29.03.2017
Agnieszka Muszka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenia o naborze

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Nr ogłoszenia o naborze: 4/2017 – Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

Nr ogłoszenia o naborze: 5/2017 – Rewitalizacja lokalnych zasobów

Nr ogłoszenia o naborze: 6/2017 – Wspieranie ochrony środowiska


Drukuj/generuj pdf

Na skróty