02.02.2021
Paweł Cerkanowicz

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski z zakresu: kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i ochrony zdrowia.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski z zakresu: kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i ochrony zdrowia.

Zarządzenie konkursu wraz z załącznikami dostępne po kliknięciu w link poniżej

KONKURS

ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty