31.08.2012
Agnieszka Muszka

Odzyskały swój blask

Odzyskały swój blask

Pod koniec lipca br. odebrane zostały prace remontowe na drogach, które sfinansowane zostały ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku. Chodzi tu o modernizację ul. Oldzańskiej i częściowo Polnej w Gryfowie Śl. Wykonawcą robót była firma Hemax i Skanska.

Utrudnienia na tych dwóch traktach należą do przeszłości. Wspomniane ulice dostały teraz nowego blasku i posłużą naszym mieszkańcom przez kolejne lata – mówi z satysfakcją burmistrz Olgierd Poniźnik.

Obecnie władze Gryfowa przygotowują dokumentację na modernizację ul. Partyzantów i zabezpieczenie skarpy przy ul. Zielonej i są to dwie najbardziej pilne inwestycje. Oczywiście bez wsparcia zewnętrznych środków finansowych nie może się obyć, na co liczy bardzo burmistrz Poniźnik. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na okolice ul. Partyzantów nr 2, gdzie przy każdych większych opadach występują podtopienia. Zdaniem włodarza miasta trzeba będzie wybrać takie rozwiązanie techniczne, które pomoże maksymalnie odwodnić ten punkt, by zminimalizować ryzyko kolejnych podtopień na terenie wspomnianej posesji.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty