01.10.2020
Paweł Cerkanowicz

Odznaczeni

Odznaczeni

W trakcie Sesji Rady Miejskiej, 29.09.2020 r., wręczono Pani Stanisławie Romanowskiej Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Srebrny Medal przyznał Minister Obrony Narodowej za odbycie służby wojskowej przez czterech synów Dariusza, Romualda, Bogusława i Krzysztofa. Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dużo dobrego zdrowia.

Również na sesji była okazja do wręczenia Odznak honorowych „ Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego niżej wymienionym osobom:

Jadwidze Hawryluk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim, która pracuje w tej szkole od 25 lat. Pomysłodawczyni i organizator polskich Konkursów – Ekolog Poeta oraz historyczno-regionalnych „Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu”. Od 8 lat co roku patronat honorowy obejmują Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Kurator Oświaty. Ponadto Szkoła kierowana przez oznaczoną uzyskała certyfikat szkoły wspierającej uzdolnienia.

 

Jerzemu Guzy – radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski od 3 kadencji, regionalista, kolekcjoner lokalnych pamiątek, współautor książki pt. „Wieża”, obecnie w przygotowaniu druga książka pt. „Proszówka”. Od 13 lat członek zespołu folklorystycznego „ Sołtysowe Gryfinki”, współtwórca wielopokoleniowych spotkań kulturalnych w Proszówce – Marcińskie Świętowania i Dzień Niepodległości. Pomysłodawca i współtwórca Lapidarium w Wieży. Odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrną Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty