24.02.2014
Agnieszka Muszka

Odkrywali gryfowskie dziedzictwo

Odkrywali gryfowskie dziedzictwo

Refleksja nad regionalną historią to bardzo ważny element odkrywania dziedzictwa kulturowego. Właśnie takie przesłanie towarzyszyło uczestnikom konferencji naukowej, która 14 lutego br. odbyła się w gryfowskim ratuszu.

Tematem konferencji było „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski i okolic. Działania zachowawcze – przywracanie znaczeń – czynniki rozwoju i integracji społecznej”. Wspomniane wydarzenie to kolejna inicjatywa, która ma przybliżać nieznane aspekty miejscowej historii i pokazywać bogactwo kulturowe regionu. Organizatorami przedsięwzięcia był Uniwersytet Opolski, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śl., a także Towarzystwo Miłośników Gryfowa i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śl.

Konferencję zainaugurował burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik wraz z kustosz Barbarą Grzybek z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu. Po wstępnej części przyszedł czas na wykłady, których tematyka zainteresowała sporą grupę uczestników, o czym świadczyła tłumnie wypełniona sala konferencyjna  ratusza. Nad całością czuwała Marzena Wojciechowska – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śl. Pierwszą prelekcję pt. „Gryfów Śl. nabiera kolorów” wygłosił burmistrz Olgierd Poniźnik. Mówił on o działaniach, jakie samorząd podejmuje, by region był atrakcyjny zarówno gospodarczo jak i turystycznie. Z kolei dr Jarosław Bogacki – prodziekan ds. promocji i rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego zaprezentował wykład, w którym poruszał kwestie przywracania ciągłości dziedzictwa kulturowego Gryfowa Śl. na podstawie piśmiennictwa niemieckojęzycznego. Była to znakomita sposobność by przybliżyć m.in. to jak kształtował się herb miasta, a także przedstawić jedno z ciekawszych źródeł do dziejów Gryfowa – kroniki miejscowego pastora z początków XVII wieku. O osadnikach na ziemi gryfowskiej po 1945 roku referowała kustosz Barbara Grzybek z lubańskiego Archiwum Państwowego. Ta część konferencji była dla wielu niespodzianką, bowiem dokumenty prezentowane przez prelegentkę to owoc jej kilkumiesięcznej kwerendy w dolnośląskich archiwach państwowych i w Instytucie Pamięci Narodowej. Natomiast dr hab. Robert Klementowski – p.o. naczelnika oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu – zaprezentował plany zmian administracyjnych z 1953 roku w odniesieniu do Gryfowa Śl. i Lwówka Śl. Na koniec wystąpił wiceprezes Towarzystwa Miłośników Gryfowa Jan Wysopal, który przedstawił działalność stowarzyszenia i podejmowane przez nie inicjatywy, których głównym celem jest integracja społeczeństwa lokalnego. Konferencję zakończył dr Jarosław Bogacki, który dokonał podsumowania spotkania, prezentując wnioski i plany w odniesieniu do podobnych działań w przyszłości.

Inicjatywy historyczne – zwłaszcza te o odcieniu regionalistycznym – nieustannie cieszą się ogromnym zainteresowaniem i stąd także tym razem nie brakowało pozytywnych opinii. Warto bowiem odkrywać lokalne dziedzictwo, nazywać rzeczy po imieniu i przybliżać w ten sposób historię ziem, które po II wojnie światowej zostały przyznane Polsce. W kwestii odkrywania dziejów tzw. Ziem Odzyskanych jest jeszcze wiele wątków, które należałoby wyjaśnić, ale temu właśnie służą podejmowane badania i konferencje takie jak ta w gryfowskim ratuszu.

Kolejne spotkanie z historią Gryfowa Śl. i okolic już 6 czerwca br.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty