01.07.2015
Agnieszka Muszka

OdDOLNY ŚLĄSK! Rusza II nabór wniosków w 2015 roku!

OdDOLNY ŚLĄSK! Rusza II nabór wniosków w 2015 roku!

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 24 czerwca 2015 roku ruszył kolejny
nabór wniosków w ramach projektu OdDOLNY ŚLĄSK, realizowanego w partnerstwie
przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację „Wrzosowa
Kraina”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. 

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 24 czerwca 2015 roku ruszył kolejnynabór wniosków w ramach projektu OdDOLNY ŚLĄSK, realizowanego w partnerstwie przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację „Wrzosowa Kraina”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Wszystkie młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z
terenu realizacji projektu (powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski,
jaworski, kamiennogórski, legnicki, lubiński, lwówecki, polkowicki, średzki,
świdnicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miasta Legnica), zachęcamy do
składania swoich wniosków. Najlepsze z nich otrzymać mogą dotację w
wysokości do 5000 zł.
Nabór wniosków potrwa do dnia 16 lipca 2015 roku, do godziny 15.00 (Uwaga!
Liczy się data wpływu wniosku do siedziby Operatora, tj. Legnickiego
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich).
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, dostępną na naszej
stronie internetowej lsio@lsio.org.pl w zakładce nasze działania / projekty
obecne / FIO 2014-16/ODDOLNY ŚLĄSK / ODDOLNY ŚLĄSK 2015 II 
Jednocześnie serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą
się w terminach:
1.     Legnica, 6 lipca 2015 roku o godzinie 14.00 w Starostwie Powiatowym w
Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica
2.     Bolków, 7 lipca 2015 roku o godzinie 14.00 w Gminno – Miejskim
Ośrodku Kultury Sportu  i Rekreacji w Bolkowie, ul. Szpitalna 16, 59-420
Bolków 
3.     Środa Śląska, 8 Lipca 2015 roku o godzinie 14.00 w Starostwie
Powiatowym w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
 
Podczas spotkań przedstawione zostaną założenia projektu, nowy regulamin
konkursu, warunki udziału w naborze wniosków w ramach którego ubiegać się
będzie można o 5000 zł dotacji na realizację oddolnych inicjatyw
społecznych, a także będzie możliwa pomoc przy tworzeniu wniosków. 
 
Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych!
 
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Magdaleną Sitarz – Plezia lub
Dominiką Urbanowicz w Legnickim Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich: ul.
Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica, tel. 76 862 58 25, mail:
fio@lsio.org.pl 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!
Zespół projektu OdDOLNY ŚLĄSK 
 

Wszystkie młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe zterenu realizacji projektu (powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski,jaworski, kamiennogórski, legnicki, lubiński, lwówecki, polkowicki, średzki,świdnicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miasta Legnica), zachęcamy doskładania swoich wniosków. Najlepsze z nich otrzymać mogą dotację wwysokości do 5000 zł.
Nabór wniosków potrwa do dnia 16 lipca 2015 roku, do godziny 15.00 (Uwaga!Liczy się data wpływu wniosku do siedziby Operatora, tj. LegnickiegoStowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich).
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, dostępną na naszejstronie internetowej lsio@lsio.org.pl w zakładce nasze działania / projektyobecne / FIO 2014-16/ODDOLNY ŚLĄSK / ODDOLNY ŚLĄSK 2015 II 
Jednocześnie serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędąsię w terminach:
1.     Legnica, 6 lipca 2015 roku o godzinie 14.00 w Starostwie Powiatowym wLegnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica
2.     Bolków, 7 lipca 2015 roku o godzinie 14.00 w Gminno – MiejskimOśrodku Kultury Sportu  i Rekreacji w Bolkowie, ul. Szpitalna 16, 59-420Bolków 
3.     Środa Śląska, 8 Lipca 2015 roku o godzinie 14.00 w StarostwiePowiatowym w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
 
Podczas spotkań przedstawione zostaną założenia projektu, nowy regulaminkonkursu, warunki udziału w naborze wniosków w ramach którego ubiegać siębędzie można o 5000 zł dotacji na realizację oddolnych inicjatywspołecznych, a także będzie możliwa pomoc przy tworzeniu wniosków. 
 
Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych!
 
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Magdaleną Sitarz – Plezia lubDominiką Urbanowicz w Legnickim Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich: ul.Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica, tel. 76 862 58 25, mail: fio@lsio.org.pl 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!Zespół projektu OdDOLNY ŚLĄSK 
 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty