25.06.2015
Agnieszka Muszka

Odbiór drogi gminnej w Uboczu

Odbiór drogi gminnej w Uboczu

W dniu 24 czerwca 2015r komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski dokonała odbioru inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w Uboczu na odcinku 0,370 km. Wyremontowana droga była zniszczona w skutek powodzi i intensywnych opadów deszczu i gradu w 2012 roku.

Została wykonana nowa konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonano odwodnienie drogi za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych, ułożono ścieki z elementów betonowych, wykonano rowy odwadniające oraz pobocza. Prace drogowe zgodnie z umową były realizowane w okresie od 20 kwietnia 2015r. od 19.06.2015r. Inwestycja dotowana z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 100% tj.: 132 374 zł. Gmina Gryfów Śląski poniosła koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz nadzorem inwestorskim zadania w wysokości 10 000 zł.     

Drukuj/generuj pdf

Na skróty