30.04.2012
Agnieszka Muszka

Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół

Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół

Nadszedł wiosenny sezon stosowania środków ochrony roślin !!!
Zakwitają pola rzepaku i innych roślin !!!
Może pojawić się problem zatrucia pszczół środkami ochrony roślin !!!

Nadszedł wiosenny sezon stosowania środków ochrony roślin !!! Zakwitają pola rzepaku i innych roślin !!! Może pojawić się problem zatrucia pszczół środkami ochrony roślin !!!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin wynikających z ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.).

Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące przepisy:

1.      Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie
z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

2.      Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie
z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub  środowiska.

3.      Posiadacze gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, prowadzą ewidencję tych zabiegów.

4.      Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończenia tego szkolenia.

5.      Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się sprzętem naziemnym, m.in.:

– jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s,   

– co najmniej 20 m od  pasiek.

6.      Kto nie przestrzega obowiązujących przepisów w zakresie stosowania środków ochrony roślin podlega karze grzywny.

 

W celu zapobieżenia zatruciu pszczół należy:

 

1.      Eliminować zabiegi środkami ochrony roślin toksycznymi dla pszczół, na kwitnących roślinach, na roślinach z kwitnącymi chwastami lub roślinach pokrytych spadzią.

 

2.      Wykonywać zabiegi po zakończeniu oblotu pszczół (najlepiej wieczorem,
po zachodzie słońca) i
z zachowaniem okresu prewencji ustalonym dla danego preparatu.

 

Pamiętaj rolniku!!!

 

1.      Zapylenie roślin jest jednym z najważniejszych i najtańszych czynników plonotwórczych.

 

2.      Dobre zapylenie przez pszczoły, przy prawidłowo przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych i ochrony roślin powoduje wzrost plonu średnio o 50 %.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty