12.11.2013
Agnieszka Muszka

Oceniali bezpieczeństwo

Oceniali bezpieczeństwo

29 października w sali posiedzeń gryfowskiego ratusza odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śl. 

Głównym tematem obrad był stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta, a także ocena działalności straży miejskiej. Wspomniane zagadnienia na prośbę burmistrza Olgierda Poniźnika i przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Skrzypka omówił komendant powiatowy policji we Lwówku Śl. mł.insp. Robert Miras a także zastępca komendanta gryfowskiego komisariatu asp.szt. Lucjan Roskowiński. Natomiast o działalności straży miejskiej referował jej komendant Andrzej Szulc.

Z kolei jeśli chodzi o podjęte uchwały, to dokonano zmian w tegorocznym budżecie gminy, a także wybrano delegata do Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych we Lwówku Śl. Został nim Andrzej Tartak, naczelnik Wydziału Technicznego w Urzędzie Gminy i Miasta. Poza tym przyjęto roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, nowe stawki i warunki zwolnień w podatku od nieruchomości. Przyjęto także decyzję o obniżeniu ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego oraz nowe stawki podatku od środków transportowych.

(GraADan)

Drukuj/generuj pdf

Na skróty