31.08.2012
Agnieszka Muszka

Ocalić kolej

Ocalić kolej

Kolej Doliny Bobru – teraźniejszość i przyszłość – to temat konferencji, która 22 sierpnia odbyła się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lubaniu z inicjatywy poseł Marzeny Machałek, gromadząc samorządowców, związkowców i tych, którzy są za dolnośląską sieć kolejową odpowiedzialni

Powodem dla którego poseł Marzena Machałek podjęła się przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia było zamknięcie od 1 sierpnia br. dwóch bardzo istotnych dla rozwoju regionu linii: Lubań Śląski – Węgliniec oraz Jelenia Góra – Lwówek Śląski. Zarówno wspomniana już posłanka jak i starosta lubański Walery Czarnecki, ale także inni samorządowcy są przekonani, że likwidacja wspomnianych połączeń to kolejny krok ku marginalizacji regionu i odebranie mieszkańcom możliwości dotarcia w inne miejsca nie tylko w dolnośląskiem, ale i poza województwem. W ramach konferencji uczestnicy mogli wysłuchać dwóch wystąpień, które zaprezentował Artur Zych, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz Grzegorz Oleś z Komitetu Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych. Wspomniano o historii tych dwóch połączeń sięgającej II poł. XIX wieku i początków XX wieku, o czasach rozwoju i świetności oraz znakomitych korzyści turystycznych i ekonomicznych, jakie wiążą się z ich funkcjonowaniem. Po prezentacjach o stanie infrastruktury kolejowej i aktualnych możliwościach mówili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, spółek kolejowych – m.in. Kolei Dolnośląskich, Przewozów Regionalnych i PKP Polskie Linie Kolejowe, ale także samorządowcy. Jerzy Zieliński, sekretarz miasta Bolesławiec i przedstawiciel Euroregionu NYSA, w bardzo ostrych słowach skrytykował pomysły kierownictwa spółek kolejowych, które jego zdaniem kierują się niewłaściwymi przesłankami. Trudno bowiem zrozumieć, że w innych krajach, jak np. Niemcy czy Czechy, kolej może być konkurencyjna z innymi środkami transportu, atrakcyjna dla mieszkańców i przyczyniać się do konkretnego rozwoju pod niemal każdym względem a w Polsce systematycznie się tą gałąź transportu bagatelizuje i marginalizuje, doprowadzając w efekcie do upadku. Z kolei przedstawiciele spółek kolejowych wyrażając swoja opinię wskazywali na ograniczone możliwości finansowe swoich przedsiębiorstw i nierentowność infrastruktury, która skutkuje nie tylko prędkością odstraszającą podróżnych, ale także brakiem większych inwestycji. W jednym wszyscy uczestnicy byli zgodni. Aby uzdrowić kolej i wznowić zawieszone połączenia potrzebne są inwestycje np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i większe wsparcie ze strony centralnych instytucji państwa.

– Kolej Doliny Bobru trzeba ratować, bowiem wskazane przez nas połączenia, które zostały w ostatnim czasie zawieszone, są bardzo ważne z punktu widzenia jakości życia mieszkańców – mówiła podczas konferencji poseł Marzena Machałek, inicjator konferencji. – Kolej jest więc jednym z istotnych elementów komunikacji i rozwoju tego regionu. I dlatego chcemy o tym dyskutować, by doprowadzić do modernizacji infrastruktury, skrócenia czasu przejazdu, aby kolej znowu stała się bardziej atrakcyjna i znowu stała się przyczynkiem do poprawy sytuacji mieszkańców tej części Dolnego Śląska.

Konferencję zakończyło przyjęcie i podpisanie wspólnego apelu parlamentarzystów, samorządowców, związkowców i mieszkańców do premiera Donalda Tuska w sprawie linii nr 279 (Lubań Śląski – Węgliniec) i nr 283 (Jelenia Góra – Lwówek Śląski).

Organizatorzy: Poseł na Sejm RP Marzena Machałek, Starostwo Powiatowe w Lubaniu, Związek Zawodowy „Kontra” i Komitet Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych.

(AG)

 

APEL UCZESTNIKÓW KONFERENCJI „KOLEJ DOLINY BOBRU – TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ”

Szanowny Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

My, niżej podpisani uczestnicy konferencji „Kolej Doliny Bobru – Teraźniejszość i Przyszłość”: parlamentarzyści, samorządowcy, związkowcy, mieszkańcy zwracamy się do Pana, Panie Premierze, z apelem o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu niedopuszczenie do całkowitej degradacji jednych z najpiękniejszych linii kolejowych w Polsce.

Domagamy się jak najszybszego zapewnienia środków finansowych w budżecie państwa na modernizację linii:

– nr 279 – Lubań Śląski – Węgliniec,

– nr 283 – na odcinku Jelenia Góra – Lwówek Śląski.

Obie trasy nie były remontowane od kilkudziesięciu lat. Ich obecny stan jest tak katastrofalny, że w zasadzie grozi im rychła śmierć techniczna.

Już od 1 sierpnia br. całkowicie zawieszony został ruch pasażerski na trasie Lubań Śląski – Węgliniec, a w niedługiej przyszłości planowane jest ograniczenie ruchu na linii Jelenia Góra – Lwówek Śląski.

Skutki takich decyzji dla mieszkańców małych miejscowości oznaczają, w XXI wieku, całkowite ograniczenie normalnego funkcjonowania. Brak możliwości dojazdu do pracy i do szkoły. Dotykają one regionu wielokrotnie poszkodowanego przez klęski żywiołowe i borykającego się z wysoką, dużo wyższą niż przeciętna w kraju, stopą bezrobocia. Decyzje te bardzo szybko doprowadzą do całkowitego zamarcia ruchu turystycznego i aktywności gospodarczej mieszkańców.

To dalsze pogłębienie marginalizacji naszego regionu. Nie zgadzamy się na to i solidaryzujemy z protestami mieszkańców.

Panie Premierze!

Domagamy się:

– jak najszybszego wpisania obu linii kolejowych nr 279 i    283 do Regionalnego Programu Operacyjnego

– nadania priorytetowego charakteru modernizacji tych   linii i rozpoczęcia remontu już w 2013 roku

– utrzymania ruchu pasażerskiego na obu liniach – do czasu zakończenia modernizacji – tj. pilnego przywrócenia kursowania pociągów na trasie Lubań Śląski – Węgliniec i nieograniczania ruchu na linii Jelenia Góra – Lwówek Śląski.

Tylko takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom naszego regionu godnie żyć i pracować, a turystom podróżować liniami kolejowymi szczycącymi się mianem najpiękniejszych w Polsce.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty