27.05.2015
Agnieszka Muszka

Obywatelskie kontrowersje

Obywatelskie kontrowersje

Pod koniec kwietnia br. na łamach Kuriera Gryfowskiego opublikowane zostało ogłoszenie społeczne dotyczące inicjatywy obywatelskiej „Świecka szkoła”. Publikacja wspomnianej informacji wywołała dyskusję także na sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 12 maja br. w gryfowskim ratuszu. Radna Bożena Burak, reprezentująca w miejscowym samorządzie Prawo i Sprawiedliwość, poprosiła wydawcę pisma – dyrektor biblioteki Marzenę Wojciechowską – o wyjaśnienie, na jakich zasadach wspomniane ogłoszenie zostało opublikowane na łamach biuletynu samorządowego, sugerując, iż tego typu treści nie powinny mieć miejsca w przestrzeni publicznej.

Wywołany przez gryfowską radną akcja „Świecka szkoła” ma, jak się później okazało, sporą grupę zwolenników, którzy nie chcą finansowania nauczania religii z budżetu państwa. Inicjatorem jej jest Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o zmianie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Więcej informacji na stronie http://liberte.pl/domagamy-się-wycofania-religii-ze-szkol/.

Sprawa, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, będzie miała zapewne dalszy ciąg. Starania o to podejmują samorządowcy z terenu powiatu lwóweckiego, interweniując w gryfowskim ratuszu w proteście przeciw wspomnianej akcji.

W rzeczonej inicjatywie ustawodawczej chodzi przede wszystkim o to, aby koszty organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie pochodziły ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Proponowana nowelizacja zakłada, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, a także sposób rozliczenia i pokrycia kosztów określałby na drodze rozporządzenia, ale w porozumieniu ze stroną kościelną.

Ziemia Lubańska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty