06.10.2010
Agnieszka Muszka

Obrady na wyjeździe

Obrady na wyjeździe

Tradycja się stało, że raz na rok gryfowska Rada Miejska zagląda do sołectw, goszcząc w nich podczas sesji wyjazdowej. Tym razem miejscowi samorządowcy debatowali w Uboczu, największej wsi gminy Gryfów Śl.

Miejscem spotkania władz Gryfowa, radnych i mieszkańców była niedawno wyremontowana sala Centrum Kulturalnego w Uboczu, które na wielu uczestnikach zrobiło niemałe wrażenie. Początek obrad przebiegł pod znakiem prezentacji wsi przez nowo wybraną sołtys Marzenę Herdzik oraz wręczenia jej wyróżnienia, które Ubocze zdobyło w konkursie Urzędu Marszałkowskiego pn. „Piękna Dolnośląska Wieś” w kategorii najlepsze osiągnięcie odnowy wsi. Była więc okazja do gratulacji i docenienia wkładu mieszkańców w pozytywny obraz gminy, dostrzeżony na szczeblu wojewódzkim. Wrześniowa sesja w pierwszej części to także rozstrzygnięcie gminnego konkursu „Wieś Gminy Gryfów Śląski – czysta i gospodarna” oraz wspomnienie o jubileuszu 60-lecia piłkarzy z drużyny LZS „Ubocze” (o tych wydarzeniach szerzej w numerze).
Nie zabrakło także odznaczeń dla gminy i jej pracowników. Za 30-lecie pracy w gryfowskim ratuszu Kornelia Leśniewska została uhonorowana specjalnym prezydenckim medalem. Z kolei Wojciech Olejarek, prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych we Wrocławiu przywiózł specjalne odznaczenie dla gminy, wręczając je na ręce burmistrza Olgierda Poniźnika, oraz dla Wiesława Kutni, pełnomocnika miejscowego samorządu ds. kombatanckich – a wszystko to za troskę o pamięć i wspieranie Związku Inwalidów Wojennych w Gryfowie.

 

Po tej uroczystej gali trzeba było jednak powrócić i pochylić się nad sprawami lokalnego samorządu. Na pierwszy ogień poszła ocena budżetu gminy za I półrocze 2010 roku, po której nastąpiła dyskusja. Potem radni podjęli szereg uchwał, wśród których znalazła się zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śl. w zakresie obejmującym lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Jeleniów-Dziwiszów oraz dla części samego Gryfowa. Poza tym wprowadzono zmiany do uchwały przyznającej dotację na prace konserwatorskie przy kościele filialnym w Uboczu oraz dokonano korekty w bieżącym budżecie gminy. Jak zawsze radni wykazali się aktywnością i spostrzeżenia mieszkańców przekazali władzom miasta, na co burmistrz Olgierd Poniźnik rzeczowo odpowiadał.

 

 

Ziemia Lubańska Nr 19(402) * 6-20.10.2010

Drukuj/generuj pdf

Na skróty