12.03.2010
Agnieszka Muszka

O mieszkaniach i zdrowiu

O mieszkaniach i zdrowiu

Lutowa sesja Rady Miejskiej w Gryfowie zdominowana została przez dwa tematy, które dotyczyły oceny zasobów mieszkaniowych i funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w mieście.

Dyskusje radnych rozpoczęła prezentacja zasobu mieszkaniowego, przeprowadzona przez kierownika Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Helenę Okulowską. Zaprezentowane zostały także zadania realizowane przez jednostkę, w zakres których wchodzi m.in. utrzymanie czystości w mieście, prowadzenie targowiska miejskiego, gospodarka wodno-ściekowa i mieszkaniowa.

 

– Zasoby mieszkaniowe miasta i gminy Gryfów Śląski nie zaspokajają potrzeb mieszkańców – mówiła Helena Okulowska. – Stan techniczny istniejących budynków komunalnych wymaga dużych nakładów finansowych, aby zachować ich funkcje i poprawić standard dla zamieszkujących w nich osób.
Zdaniem zastępcy burmistrza Gryfowa Edyty Wilczackiej – znacznie korzystniejszy jest proces przechodzenia mienia komunalnego w ręce prywatne. Na terenie miasta już widać efekty zarządzania majątkiem przez wspólnoty mieszkaniowe. Wiele wciąż jednak zależy od stopnia świadomości mieszkańców, którzy – zdaniem władz miasta – muszą zrozumieć, że każdy w równym stopniu jest zobowiązany dbać o dach, elewację, piwnicę, klatkę schodową i w ogóle o cały budynek. Wielkim problemem gminy Gryfów jest brak mieszkań socjalnych. Obecnie jest ich blisko 30, ale to o wiele za mało, by sprostać wszystkim potrzebom.

 

Drugim tematem wiodącym była kwestia zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej w gminie. Po ostatnich nieprzychylnych decyzjach Powiatowego Centrum Zdrowia władze Gryfowa coraz bardziej skłaniają się ku temu, by utworzyć w mieście placówkę, która – podobnie jak ma to miejsce np. w Olszynie – działać będzie jako jednostka gminna na kontrakcie z NFZ. Aby móc zrealizować budowę takiego obiektu i w pełni go wyposażyć, gmina będzie musiała wyłożyć około 1.500.000 zł. Sama dokumentacja kosztować będzie blisko 30.000 zł. Jednak stworzenie takiego punktu podstawowej opieki zdrowotnej pozwoli uniknąć władzom Gryfowa i mieszkańcom incydentów, które w ostatnich czasach stały się niemal normą w relacjach lwówecko-gryfowskich.
Oprócz dyskutowanych tematów radni przyjęli kilka ważnych dla miasta uchwał. Jedna z nich dotyczy wciągnięcia na listę zadań inwestycyjnych modernizacji obiektu na Europejskie Centrum Kulturalno-Informacyjne. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 2.144.717 zł i to głównie z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto przyjęto również nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków.

 

Ziemia Lubańska Nr 5(388) * 10-24.03.2010

Drukuj/generuj pdf

Na skróty