01.12.2021
Paweł Cerkanowicz

NOWY ZARZĄD POWIATOWY – ZOSP RP W LWÓWKU ŚLĄSKIM

NOWY ZARZĄD POWIATOWY – ZOSP RP W LWÓWKU ŚLĄSKIM

W dniu 26 listopada 2021r. na Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim odbył się V zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lwówku Śląskim. Spotkanie miało na celu podsumowanie mijającej kadencji, za którą udzielono Zarządowi absolutorium oraz pożegnanie i podziękowanie obecnemu Prezesowi Zarządu Henrykowi Leśkowowi, który złożył rezygnację po 20 latach pełnionej nieprzerwanie funkcji od chwili powstania Zarządu Powiatowego. Na prezesa Oddziału Powiatowego został wybrany Komendant Gminny oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim – Krzysztof Król.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP usytuował się następująco:

 1. Prezes Krzysztof Król – Gmina Gryfów Śląski
 2. Wiceprezes Artur Drozdowicz – Gmina Lubomierz
 3. Wiceprezes Łukasz Hryciew – Gmina Mirsk
 4. Sekretarz Mirosław Ożogowski – Gmina Lwówek Śląski
 5. Skarbnik Kamila Zajączkowska – Gmina Gryfów Śląski
 6. Członek prezydium Mariusz Krzyśków – Gmina Mirsk
 7. Członek prezydium Alina Sudół Kornalewicz – Nadleśnictwo Lwówek Śląski
 8. Członek zarządu Tadeusz Jagiełło – Gmina Gryfów Śląski
 9. Członek zarządu Przemysław Janków – Gmina Lubomierz
 10. Członek zarządu Marek Ciereszko – Gmina Lubomierz
 11. Członek zarządu Andrzej Czapski – Gmina Wleń
 12. Członek zarządu Mariusz Mróz – Komendant PSP
 13. Członek zarządu Filip Bąk – Gmina Mirsk

W imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Olgierda Poniźnika, a także swoim własnym składam serdeczne gratulacje Prezesowi Zarządu Powiatowego druhowi Krzysztofowi Królowi, a także Kamili Zajączkowskiej Prezesowi ZM-G ZOSP RP oraz jej zastępcy Tadeuszowi Jagiełło, którzy weszli w skład Zarządu Powiatowego.

opr. Angelika Król – mł.ref.ds. zarządzania kryzysowego

Drukuj/generuj pdf

Na skróty