13.02.2015
Agnieszka Muszka

Nowocześnie i nowatorsko

Nowocześnie i nowatorsko

30 stycznia o godzinie 12:14 w Lubaniu na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych odbyło się uroczyste uruchomienie wybudowanych instalacji w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o punkt wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki oraz nowe linie do przetwarzania odpadów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”.

Inwestycję wybudowano z myślą o stworzeniu jak najlepszych warunków do segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych przez mieszkańców naszego regionu, tak aby nie były one porzucane w lasach, rowach, łąkach, czyli dzikich wysypiskach, tym samym abyśmy wspólnie chronili nasze środowisko naturalne.

Podczas uroczystości obecni byli burmistrzowie i wójtowie 14 gmin będących sygnatariuszami porozumień międzygminnych (miasto Lubań, miasto i gmina Gryfów Śląski, miasto i gmina Leśna, gmina Lubań, miasto i gmina Nowogrodziec, gmina Olszyna, miasto i gmina Pieńsk, gmina Platerówka, gmina Siekierczyn, gmina Sulików, miasto i gmina Węgliniec, miasto Zawidów, gmina Zgorzelec, miasto Zgorzelec) oraz  inni zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zakończony projekt współfinansowany był przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Była to duga i kosztowna inwestycja i myli się ten, kto sądzi, że PSZOK składa się tylko z rampy dla samochodów. Najlepiej zobaczyć to na własne oczy. W zakres uruchomionej inwestycji wchodzi dwupoziomowy punkt wstępnej segregacji odpadów komunalnych, składający się z najazdowej żelbetonowej platformy oraz utwardzony, skanalizowany, ogrodzony, oświetlony, oznakowany znakami poziomymi i pionowymi plac o powierzchni 3 tys. m.kw  zapełniony kilkudziesięcioma różnymi kontenerami i pojemnikami do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych. W ramach inwestycji zbudowano też pięć wiat technologicznych wyposażonych m.in. w nowoczesną w pełni zautomatyzowaną linię do sortowania opakowań szklanych (butelek i słoików) o wydajności 5t/godz., linię do rozdrabniania odpadów gabarytowych oraz linię do kruszenia odpadów budowlanych, magazyn surowców wtórnych oraz magazyn do czasowego przechowywania odpadów problemowych, takich jak: farby, lakiery, przeterminowane oleje, lekarstwa, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, świetlówki, itp. W ramach inwestycji zakupiono również sprzęt wartości kilku milionów złotych tj. ładowarkę kołową, kruszarkę, przenośnik, widlak, samochód do transportu surowców wtórnych oraz kontenery i pojemniki.

Podczas uroczystości oficjalnie uruchomiono Gminny Punkt do Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który od 2 lutego 2015 roku czynny będzie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Lubań i Gminy Wiejskiej Lubań. Do PSZOK przyjmowane będą selektywnie zebrane odpady komunalne od osób prywatnych, legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania i dokumentem potwierdzającym uiszczenie na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc.

PSZOK w Lubaniu czynny będzie w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od godz. 07.00 do godz. 18.00  i w soboty od godz. 07.00 do godz. 15.00.

Doceniając wkład wielu osób i instytucji, w tym także „Ziemi Lubańskiej” Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński wraz z Prezesem Zarządu ZGiUK Sp. z o.o. Michałem Turkiewiczem złożyli gorące podziękowania.

Uwaga:
Regulamin PSZOK znajduje się na stronie www.zgiukluban.pl.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 75 722 22 29 i 75 721 74 55

Drukuj/generuj pdf

Na skróty