24.06.2022
Paweł Cerkanowicz

Nowe promesy dla gminy

Nowe promesy dla gminy

23 czerwca 2022 roku w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odebrałem z rąk Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Marka Obrębalskiego, Teresy Zembik – radnej Sejmiku Województwa dolnośląskiego w obecności Senatorów RP Krzysztofa Mroza a także Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Tomasza Gajewczyka dwie promesy, które prezentujemy poniżej.

Bardzo dziękujemy radnym Sejmiku Panu Markowi Obrębalskiemu i Teresie Zembik za wsparcie naszych wniosków.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty