17.10.2014
Agnieszka Muszka

Nowe kierunki nauczania w gryfowskim ZSOiZ

Nowe kierunki nauczania w gryfowskim ZSOiZ

W radosnych nastrojach rozpoczął się nowy rok szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego wybrali jedno z trzech nachyleń – specjalizacji, takich jak: dziennikarstwo muzyczne, zajęcia fizyczno-chemiczne, oraz biologiczno-chemiczne.

Będą mieli oni okazję poszerzać wiedzę z przedmiotów ścisłych, poznając m.in. takie zagadnienia jak fizyka w medycynie, czy zdobywać umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego. Interesującą formułą edukacyjną jest dziennikarstwo muzyczne, prowadzone przez Pana redaktora Macieja Wowka z Muzycznego Radia w Jeleniej Górze.

         Otworzyliśmy również w naszym Zespole kształcenie w zawodzie technik leśnik. W ciągu czterech lat nauki adepci tego kierunku będą poznawać wiele niezbędnych do przyszłej pracy zawodowej dziedzin wiedzy, takich jak m.in.: hodowla lasu, ochrona środowiska leśnego i inne. W inauguracji roku szkolnego 2014/2015 wzięli udział szefowie Nadleśnictw ze Świeradowa i Lwówka Śląskiego, Panowie Lubomir Leszczyński i Tomasz Jankowski, którzy zadeklarowali objęcie merytorycznym patronatem naszych uczniów, przyszłych leśników.

         Swoistą inicjacją zawodową uczniów nowego kierunku były całodniowe zajęcia terenowe, prowadzone w dniu 12.09.2014 r. w lasach wokół Gryfowa Śląskiego, przede wszystkim na terenie leśnictwa Olszyna. Prowadził je, ku wielkiemu zadowoleniu uczniów, pracownik Nadleśnictwa Świeradów – Pan inż. Bartosz Klimczyk. Przedstawił on strukturę fauny i flory lasów naszego regionu, podstawy gospodarki leśnej oraz biologii leśnej. Niezwykłym wydarzeniem, w trakcie tego pobytu, było zetknięcie się, z rzadkim na Pogórzu Izerskim okazem salamandry plamistej.

Nasi leśnicy, w kilkuosobowym gronie, pod opieką swoich nauczycieli, wzięli również udział w VI Dolnośląskim Festiwalu „Dary Lasu”, odbywającym się w Lwówku Śląskim. Poza promocją szkoły i nowego kierunku, mieli okazję zetknąć się z bogatą ofertą działań zawodowych i edukacyjnych, prowadzonych przez służby dolnośląskich Nadleśnictw, uczestniczyć w zajęciach praktycznych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wykorzystywanych w gospodarce leśnej, a także wziąć udział w konkursie na temat ekologii oraz introdukcji bażanta w Borach Dolnośląskich. Mieli oni również okazję sprzedawać przygotowane, przez siebie i ich rodziny, atrakcyjne „dary lasu”, takie jak m.in. soki, grzyby, i inne produkty. Zdobyte w ten sposób fundusze wzbogacą wyposażenie pracowni leśnej w gryfowskim ZSOiZ. W wyjeździe do Lwówka Śląskiego uczestniczyli również uczniowie klasy IV Technikum. Wykorzystali oni swój pobyt na sprzedaż smacznych ciast, a zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczą na swój, bliski już, bal „studniówkowy”.

         Jesteśmy przekonani, że nowe kierunku nauczania, będą wzbogacać w ciągu najbliższych kilu lat ofertę programową gryfowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

                                                                                                       M.G.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty