12.01.2016
Agnieszka Muszka

Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2016 rok

Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2016 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01.12.2015 roku, stawka  zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz:
•w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
•w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych
Zwrot podatku wypłacany będzie w terminach:
1 – 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz:
• w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,

•w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

Zwrot podatku wypłacany będzie w terminach:
1 – 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Drukuj/generuj pdf

Na skróty