18.07.2011
Agnieszka Muszka

Nowa linia kolejowa

Nowa linia kolejowa

6 lipca 2011 r. w gryfowskim ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące ustalenia dalszych działań  mających na celu poprawę infrastruktury na linii kolejowej Zgorzelec – Jelenia Góra .

Spotkanie to było kontynuacją i realizacją ustaleń podjętych podczas przejazdu promocyjnego w/w linią kolejową w dniu 9 czerwca 2011 r. Szynobus Kolei Dolnośląskiej na trasie Zgorzelec – Jelenia Góra będzie kursował regularnie od 11 grudnia 2011 r. Czas przejazdu od Zgorzelca do Jeleniej Góry wynosić będzie 2 godziny.
Naradzie przewodniczył członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego  Jerzy Łużniak, a wzięli w nim udział samorządowcy z powiatów i gmin, przez  które przebiega linia kolejowa. Również udział wzięli przedstawiciele  reprezentujący poszczególne spółki PKP.
Podczas spotkania samorządowcy zadeklarowali udział samorządów w poprawie estetyki przystanków na trasie w/w linii, a także prac związanych z jej odkrzaczaniem. W imieniu Gminy zadeklarowałem rozbiórkę szpecących przystanków w Uboczu i w Młyńsku, wraz z postawieniem nowych wiat przystankowych wykonanych systemem gospodarczym.
Poruszałem też problem naszego gryfowskiego dworca kolejowego, którego stan estetyczny i techniczny jest  bardzo zły.
14 lipca br. dojdzie do spotkania na dworcu z Panią  Teresą Kalisz Dyrektorem Rejonu Dworców Kolejowych we Wrocławiu i wtedy też ustalimy jakie działania zostaną w tej sprawie podjęte.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

  Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty