07.12.2022
Paweł Cerkanowicz

Nowa i zmodernizowana sygnalizacja świetlna w Gryfowie Śląskim.

Nowa i zmodernizowana sygnalizacja świetlna w Gryfowie Śląskim.

W listopadzie br. zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej i modernizacja sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego”.

W ramach w/w projektu została wybudowana sygnalizacja przejścia dla pieszych w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej (w okolicy budynku Poczty Polskiej S.A.) i zmodernizowana sygnalizacja przejścia dla pieszych przy ul. Uczniowskiej (przy SP nr 2), w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tych rejonach miasta, gdzie występuje wiele niekorzystnych zdarzeń drogowych – wypadków i kolizji.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, w/w sygnalizacje przejść dla pieszych zostały wyposażone w nowoczesny (innowacyjny) system umożliwiający weryfikację prędkości przejeżdżających pojazdów w oparciu o prowadzone pomiary i ustalone graniczne parametry wprowadzone do systemu. W przypadku stwierdzenia odchyleń od ustalonych parametrów i braku odpowiedniej reakcji kierującego pojazdem na wyświetlany dla niego komunikat, system powoduje konieczność całkowitego, czasowego zatrzymania pojazdu przez kierowcę, w rezultacie aktywowania światła czerwonego na sygnalizatorach zlokalizowanych w obrębie przejścia dla pieszych. Ponadto, w/w system jest wyposażony w system detekcji pieszych, tj. przyciski na przejściu dla pieszych z potwierdzeniem zgłoszenia – wszystko w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Dodatkowo, w/w przejścia dla pieszych zostały wyposażone w odpowiednie oświetlenie uliczne, realizowane za pomocą opraw oświetleniowych o asymetrycznych rozsyłach strumienia świetlnego, umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji przy przejściu.

 

Projekt został dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego  w kwocie 118 tys. zł. w  ramach konkursu pn.: „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022”, którego celem jest wsparcie rozwoju gmin Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, wpisujących się w cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego.

 

Krzysztof Rozenbajger    

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych 

UGiM Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty