08.03.2011
Agnieszka Muszka

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011

W okresie od 1  do 17 marca 2011 r. na terenie każdej ze 169 gmin województwa dolnośląskiego przeprowadzany jest obchód przedspisowy. W trakcie obchodu rachmistrzowie będą zaznajamiać się z przydzielonymi sobie obwodami  oraz weryfikować  wykazy adresów zamieszkanych budynków.

Każdy rachmistrz,  posługując się  mapą obwodu zaimplementowaną na terminalu  mobilnym,  sprawdzi aktualność i poprawność adresów, dopisze adresy budynków, których brakuje w wykazie i na mapie oraz usunie budynki nieistniejące.

Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.

W trakcie obchodu rachmistrzowie nie będą przeprowadzać wywiadów ani wchodzić do budynków czy mieszkań.

Wywiady przeprowadzane będą w okresie od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

Od 1 kwietnia br będzie dostępna infolinia NSP 2011:
 800 800 800   – numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych
 22 44 44 777  – numer dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych  płatny zgodnie z cennikiem operatora

Drukuj/generuj pdf

Na skróty