01.02.2021
Paweł Cerkanowicz

NARESZCIE ROZEBRANA !!!

NARESZCIE ROZEBRANA !!!

W Gryfowie Śląskim przy ul. Floriańskiej istniała nieczynna sieć telekomunikacyjna na słupach drewnianych o długości prawie 1 kilometra.

Sieć ta była w bardzo złym stanie technicznym, pochylone słupy z których zwisały oderwane przewody.

Między innymi sieć ta przebiegała przez Rodzinne Ogrody Działkowe „Sielanka” oraz teren nowo wybudowanego Żłobka „Bajkowa Kraina”.

Prawie 2 lata zabiegaliśmy o likwidację tej nieczynnej linii w Firmie „Orange” i nie przynosiło to rezultatu.

27 stycznia 2021r. zdarzył się „cud”. Wreszcie po 2 latach starań firma rozebrała nieużytkowaną linię.

Pragnę w tym miejscu podziękować Panu Janowi Karpowiczowi za udzieloną pomoc i kilkukrotną interwencję w tej sprawie.

Raz jeszcze dziękuję.

                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                         Olgierd  Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty