12.11.2014
Agnieszka Muszka

Nareszcie remontują dworzec w Gryfowie Śląskim!

Nareszcie remontują dworzec w Gryfowie Śląskim!

Od 2009 roku Burmistrz zabiegał do PKP o remont budynku dworca kolejowego, wieży ciśnień i wiaduktów kolejowych w Gryfowie Śląskim. Spółka PKP, z powodu braku środków finansowych, jedynie zabezpieczała budynek dworca przed dalszym pogarszaniem stanu technicznego.

W 2014 roku udało się i Polskie Koleje Państwowe S.A. remontują dworzec. Całą inwestycję nadzoruje Departament Eksploatacji Nieruchomości a dokładnie Wydział Techniczny Utrzymania Nieruchomości we Wrocławiu. Wykonawcą jest FPUH „ROBERTO” Robert Droszcz ze Zgorzelca. Roboty będą trwały do końca tego roku. Zakres robót obejmuje remont dachu wraz z wymianą blacharki, przemurowaniem kominów, wymianą instalacji odgromowej, remont elewacji, wymiana stolarki, wymiana  instalacji elektrycznej  klatki schodowej, piwnicy i strychu.

Został także wyremontowany peron nr 2 przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu. Naprawa wiaty peronowej trwała do 10 września 2014 r. i polegała na wymianie deskowania połaci dachowych, wymianie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, czyszczeniu i malowaniu konstrukcji wsporczej wiaty, wymianie odwodnienia i zabezpieczeniu przeciwpożarowym elementów drewnianych środkami ogniochronnymi.

W imieniu samorządu lokalnego bardzo gorąco i serdecznie dziękuję przedstawicielom spółek PKP za te dwie ważne dla Gminy inwestycje.

podinspektor ds. planowania przestrzennego                                  Burmistrz Gminy i Miasta

Stella Suhako-Wróblewska                                                               Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty