02.06.2014
Agnieszka Muszka

Najpiękniejszy list do Ziemi

Najpiękniejszy list do Ziemi

Uczeń Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu w Finale Ogólnopolskiego Konkursu 
„Na najpiękniejszy list dla Ziemi 2014”
Wśród finalistów nadesłanych prac z całej Polski znajduje się list ucznia klasy IV  – Marcela Świdnickiego
Prosimy o oddanie głosów na list Marcela na stronie: https://www.facebook.com/listydlaziemi/app_150856638420755

Uczeń Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu w Finale Ogólnopolskiego Konkursu „Na najpiękniejszy list dla Ziemi 2014”

Wśród finalistów nadesłanych prac z całej Polski znajduje się list ucznia klasy IV – Marcela Świdnickiego

Prosimy o oddanie głosów na list Marcela na stronie: https://www.facebook.com/listydlaziemi/app_150856638420755

Włączając się w Ogólnopolską akcję organizowaną przez Fundację Ekologiczną Arka, polegającą na pisaniu listów dla Ziemi”  w naszej szkole pod kierunkiem Alicji Celejowskiej odbyły się następujące działania:
1. Rozwieszono na terenie szkolnym plakaty informujące o pisaniu listów dla Ziemi.
2. Przeprowadzono w klasach  pogadanki z  uczniami na temat wpływu czystego powietrza dla zdrowia. 
3. Odbyło się przedstawienie pt: „ O Jasiu Śmiecialskim”. Zwierzęta leśne przeprowadziły sąd nad chłopcem, który zaśmiecał Ziemię i  utrudniał życie mieszkańcom lasu. Celem było zrozumienie skutków niszczenia środowiska i zmiana własnego postępowania. Uczniowie uczęszczający na koło ekologiczne z klas I-III wspaniale wcielili się w powierzone im role i doskonale, obrazowo przekazali tematykę dotyczącą wpływu zanieczyszczeń na życie organizmów.                                                             
4. Zorganizowano przemarsz ulicą wiejską z transparentami i okrzykami informującymi o szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych oraz szkodliwości wypalania wczesną  wiosną traw. Treści haseł brzmiały: np.;,  „Palisz  śmieci –trujesz  dzieci”,  „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”, „Pamiętajcie! Paląc w piecach różne śmieci – szkodzicie zdrowiu dzieci”, „Palisz gumę trujesz siebie”
5. Przeprowadzono Szkolny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy dla klas I-III i klas I-IV.
6. Wykonano  gazetki w klasach i  plakaty „Co można spalać w piecach domowych”, „Czego nie wolno spalać w piecach domowych”.
7. Zaproszenie mieszkańców wsi poprzez ogłoszenia na tablicach wiejskich, sołtysa wsi, stronę internetową na szkolny Dzień Ziemi.
8. Zorganizowano Dzień Ziemi podczas którego odbyły się następujące zajęcia:

Włączając się w Ogólnopolską akcję organizowaną przez Fundację Ekologiczną Arka, polegającą na pisaniu listów dla Ziemi”  w naszej szkole pod kierunkiem Alicji Celejowskiej odbyły się następujące działania:

1. Rozwieszono na terenie szkolnym plakaty informujące o pisaniu listów dla Ziemi.

2. Przeprowadzono w klasach  pogadanki z uczniami na temat wpływu czystego powietrza dla zdrowia. 

3. Odbyło się przedstawienie pt: „ O Jasiu Śmiecialskim”. Zwierzęta leśne przeprowadziły sąd nad chłopcem, który zaśmiecał Ziemię i utrudniał życie mieszkańcom lasu. Celem było zrozumienie skutków niszczenia środowiska i zmiana własnego postępowania. Uczniowie uczęszczający na koło ekologiczne z klas I-III wspaniale wcielili się w powierzone im role i doskonale, obrazowo przekazali tematykę dotyczącą wpływu zanieczyszczeń na życie organizmów.  

4. Zorganizowano przemarsz ulicą wiejską z transparentami i okrzykami informującymi o szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych oraz szkodliwości wypalania wczesną  wiosną traw. Treści haseł brzmiały: 

np.;,  „Palisz  śmieci – trujesz  dzieci”,  „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”, „Pamiętajcie! Paląc w piecach różne śmieci – szkodzicie zdrowiu dzieci”, „Palisz gumę trujesz siebie”

5. Przeprowadzono Szkolny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy dla klas I-III i klas I-IV.

6. Wykonano  gazetki w klasach i plakaty „Co można spalać w piecach domowych”, „Czego nie wolno spalać w piecach domowych”.

7. Zaproszenie mieszkańców wsi poprzez ogłoszenia na tablicach wiejskich, sołtysa wsi, stronę internetową na szkolny Dzień Ziemi.

8. Zorganizowano Dzień Ziemi podczas którego odbyły się następujące zajęcia:

Zajęcia w klasach wg scenariuszy  zaproponowanych przez Fundację Arka

Pokaz prezentacji na temat szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych

Pokaz prezentacji na temat skutków wypalania traw

Pisanie listów dla Ziemi

Sprzątanie wyznaczonych terenów  wokół szkoły i  na terenie wsi

Posadzenie drzewek na terenie szkolnym

Śpiewanie piosenek o tematyce ekologiczno- przyrodniczej

Przesadzanie kwiatów doniczkowych

Plewienie rabatek szkolnych

W załączniku przesyłam informację prasową dotyczącą konkursu i tego, w jaki sposób można oddawać głosy.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach
Prawie 900 prac
Na konkurs organizowany w ramach akcji Listy dla Ziemi wpłynęło prawie 900 prac.  Zgodnie z tegoroczną ideą ich głównym tematem było zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalaniem odpadów w piecach i niską emisją. Ale nie tylko. Uczniowie w zależności od wieku swoje pomysły na dbanie o środowisko przedstawiali w formie rysowanej lub pisanej.
Decyzja jury
Po wielu dniach czytania listów, segregowania ich i debatowania jury wybrało finałowe 150 prac. Zostały one zamieszczone na specjalnej aplikacji konkursowej na Facebooku Listów dla Ziemi. By na nie zagłosować wystarczy:
1. Polubić fanpage Listy dla Ziemi na Facebooku.
2. Wejść na aplikację konkursową i oddać swój głos na wybraną pracę:
Jedna osoba w ciągu 24 godzin może zagłosować na jeden list tylko raz. 
Ogólnopolska akcja
Konkurs na najpiękniejszy list dla Ziemi jest częścią ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka. Do tegorocznej edycji projektu przyłączyło się ponad 300 gmin i tysiące placówek z całej Polski. 
Zachęcamy do głosowania. Zwłaszcza, że na najpiękniejsze listy czekają nagrody. 
Głosowanie na Facebooku potrwa do 15 czerwca. Wyniki zostaną ogłoszone do 20 czerwca. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie akcji: http://listydlaziemi.pl/
Akcja „Listy dla Ziemi” organizowana jest pod patronatem Ministra Środowiska. Dofinansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i we Wrocławiu. 
Drukuj/generuj pdf

Na skróty