07.04.2017
Agnieszka Muszka

Najlepsi uczniowie klas leśnych ZSOiZ w Gryfowie Śl. w Bosch Warszawa

Najlepsi uczniowie klas leśnych ZSOiZ w Gryfowie Śl.  w Bosch Warszawa

Dwie grupy dwudziestu najlepszych uczniów z klas leśnych odbyło w marcu 2017r. pierwsze szkolenie specjalistyczne w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej Bosch w Warszawie.

Dwie grupy dwudziestu najlepszych uczniów z klas leśnych odbyło w marcu 2017r. pierwsze szkolenie specjalistyczne w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej Bosch w Warszawie.

Kursy specjalistyczne posiadają akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
Po zakończeniu szkoleń w CKTM Bosch w Warszawie wyróżniający się uczniowie odbędą płatne staże zawodowe w Bosch Service.
Projekt realizowany jest zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, mechanizmu racjonalnych usprawnień oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, dlatego ze szkoły biorą w nim udział nie tylko chłopcy, ale również pięć uczennic.
Zajęcia z zakresu diagnozowania, naprawy i budowy pojazdów mechanicznych, w oparciu o nowoczesne technologie prowadzą trenerzy, wysokiej klasy specjaliści, doświadczeni inżynierowie, którzy nie tylko realizują proces dydaktyczny w CSTM Bosch w Warszawie, ale również obsługują hotline w zakresie pomocy technicznej dla Bosch-Service.
Programy kursów są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, składają się z części teoretycznej obejmującej bezpośredni dostęp do najnowszej wiedzy technicznej dotyczącej wszystkich marek samochodów i aktualnych trendów motoryzacyjnych oraz z części praktycznej obejmującej diagnostykę na samochodach i modelach silnikowych, pomiary i interpretację wyników oraz zasady regulacji lub naprawy.
Szkolenia prowadzone są w cyklach dwutygodniowych, na kolejny uczniowie pojadą w maju 2017r. Uczestnicy mają zapewniony nocleg oraz całodniowe wyżywienie. Czas poza zajęciami młodzież przeznacza na zwiedzanie Warszawy.

Kursy specjalistyczne posiadają akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.Po zakończeniu szkoleń w CKTM Bosch w Warszawie wyróżniający się uczniowie odbędą płatne staże zawodowe w Bosch Service.Projekt realizowany jest zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, mechanizmu racjonalnych usprawnień oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, dlatego ze szkoły biorą w nim udział nie tylko chłopcy, ale również pięć uczennic. Zajęcia z zakresu diagnozowania, naprawy i budowy pojazdów mechanicznych, w oparciu o nowoczesne technologie prowadzą trenerzy, wysokiej klasy specjaliści, doświadczeni inżynierowie, którzy nie tylko realizują proces dydaktyczny w CSTM Bosch w Warszawie, ale również obsługują hotline w zakresie pomocy technicznej dla Bosch-Service. Programy kursów są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, składają się z części teoretycznej obejmującej bezpośredni dostęp do najnowszej wiedzy technicznej dotyczącej wszystkich marek samochodów i aktualnych trendów motoryzacyjnych oraz z części praktycznej obejmującej diagnostykę na samochodach i modelach silnikowych, pomiary i interpretację wyników oraz zasady regulacji lub naprawy.Szkolenia prowadzone są w cyklach dwutygodniowych, na kolejny uczniowie pojadą w maju 2017r. Uczestnicy mają zapewniony nocleg oraz całodniowe wyżywienie. Czas poza zajęciami młodzież przeznacza na zwiedzanie Warszawy.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty