03.02.2016
Agnieszka Muszka

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Ślaski, zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. Szczegóły w zarządzeniu nr 12/2016.

http://bip.gryfow.pl/files/sites/3085/wiadomosci/304099/files/zarzadzenie_nr_12.pdf


Drukuj/generuj pdf

Na skróty