09.01.2012
Agnieszka Muszka

Nabór doradców

Nabór doradców

Stowarzyszenie Pegaz zaprasza do przedkładania ofert na organizację usługi obejmującej świadczenie doradztwa dla organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach projektu pn „Centrum wsparcia aktywności obywatelskiej w regionie jeleniogórskim” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, 

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2, Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

wicej na: www.pegazdlango.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty