13.03.2008
Agnieszka Muszka

Nabór do Programu dla Regionu Morza Bałtyckiego

Nabór do Programu dla Regionu Morza Bałtyckiego

W dniu 25 lutego 2008 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013. Nabór zakończy się 30 maja 2008 r. o godz. 16.00.

Wniosek aplikacyjny należy składać w wersji elektronicznej oraz papierowej. Wersję elektroniczną należy przesłać najpóźniej do 30 maja 2008 r. do godz. 16.00 na adres poczty elektronicznej: applications@eu.baltic.net.


Wersja papierowa powinna zawierać także deklaracje partnerskie od wszystkich partnerów uczestniczących w projekcie. Komplet dokumentów należy przesłać do dnia 30 maja 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


 Baltic Sea Region Programme 2007-2013 Joint Technical Secretariat Investitionsbank Schleswig-Holstein Grubenstraße 20 18055 Rostock, Germany


Szczegółowe informacje oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego są dostępne w języku angielskim na oficjalnej stronie programu


www.baltic.net


lub w zakładce Współpraca transnarodowa/Region Morza Bałtyckiego/Dokumenty (Wniosek aplikacyjny w wersji excel będzie dostępny w terminie późniejszym). Jednocześnie otwarto rejestrację na seminaria informacyjne dla wnioskodawców, organizowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny.


Seminaria odbędą się w dniach 2 – 4 kwietnia (Hamburg, Niemcy) oraz 9 – 11 kwietnia (Ryga, Łotwa).


Ostateczna data rejestracji – 28 marca br. Formularz zgłoszenia oraz agenda spotkań dostępna na oficjalnej stronie Programu: www.baltic.net. W dniach 16-17 kwietnia w St. Petersburgu (Rosja) odbędzie się konferencja „Baltic Sea Programme 2007-2013: new partnership opportunities for Russian and Belarusian regions”, ukierunkowana na aktywizację partnerów z Rosji i Białorusi, połączona z Partner Search Café. Ostateczna data rejestracji – 30 marca br. Formularz zgłoszeniowy, agendę i inne dokumenty można znaleźć na stronie:


www.bsrinterreg.net

Drukuj/generuj pdf

Na skróty